O nas

Jacek Lewicki

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, stypendysta programu Erasmus na Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Specjalizuje się w prawie finansowym (prawo bankowe, upadłość konsumencka, ustawy antylichwiarskie), prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie rzeczowym. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Joanna Lewicka

Radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta programu Erasmus na Université de Bourgogne. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie finansowym oraz prawie cywilnym spadkowym. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Legitymuje się certyfikatem Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z języka francuskiego prawniczego. Współautorka publikacji w Rozprawach Ubezpieczeniowych Nr 2/2012 „Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. za śmierć dziecka, które urodziło się martwe – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r.” Współautor: Jakub Nawracała

Kinga Lewicka

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie finansowym (ze szczególnym uwzględnieniem kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej), prawie ubezpieczeń i prawie zobowiązań. Posługuje się językiem angielskim.

Monika Gulewicz-Drab

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2021 laureatka grantu „Study@Research” przyznanego na projekt badawczy pod tytułem „Dopuszczalność wstąpienia wspólnika do spółki w czasie trwania procesu przekształceniowego”, a w latach 2022-2023 Prezes Zarządu Koła Naukowego Prawa Spółek Handlowych i Rynków Kapitałowych „Societas”. Aktywna uczestniczka licznych konferencji naukowych, głównie z zakresu prawa handlowego. Specjalizuje się, obok prawa spółek handlowych, w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie odszkodowań majątkowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Sara Urbańska

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2022-2023 Wiceprezeska Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Legitymuje się Título de Bachiller z języka hiszpańskiego nadanym przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym (prawa i wolności człowieka i obywatela), prawie rodzinnym oraz prawie spadkowym. 

Anna Borowiak

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim. Legitymuje się certyfikatem z języka francuskiego B2 DELF Tout Public i certyfikatem FCE z języka angielskiego oraz maturą dwujęzyczną Bac Bilingue wydaną przez Ambasadę Francji. Członek Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona fides”. 

Małgorzata Osińska

Kierownik sekretariatu. Studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (aktualnie Akademia im. Jakuba z Paradyża) na kierunku Administracja Publiczna