Inne sprawy odszkodowawcze

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zmarłemu życia nie przywrócisz” i “po co Ci to” to słowa które najczęściej słyszą bliscy osób które poniosły nagłą śmierć w wypadkach. Niespodziewany zgon bliskiego jest ogromnym wstrząsem psychicznym. Osoby przeżywające taką tragiczną żałobę nie śpią po nocach i są w takim stanie emocjonalnym, że łatwo ulegają sugestiom. Niestety najczęściej już w trakcie stypy lub krótko po pogrzebie dobijają się do nich przedstawiciele rozmaitych firm odszkodowawczych oferujących swoje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych i reprezentacji w sprawie karnej. Z jednej strony takie osoby najczęściej nie czują się komfortowo żądając sumy pieniężnej za śmierć ukochanej osoby (bo żadna kwota nie zrekompensuje utraty bliskiego), a z drugiej strony pilnie potrzebują kogoś, kto będzie czuwał nad postępowaniem karnym i pomoże zrozumieć co się wydarzyło. Dlatego decydują się na współpracę z firmą odszkodowawczą, która gwarantuje im zgłoszenie profesjonalnego pełnomocnika do sprawy karnej.   

Niestety najczęściej działania takiej firmy kończą się na wysłaniu zgłoszenia się do sprawy i wykonaniu fotokopii akt sprawy karnej. Co gorsza, zmarły się nie obroni- w przeciwieństwie do żyjącego drugiego uczestnika wypadku. W wieloletniej praktyce naszej kancelarii często spotykaliśmy się ze sprawami, w których postępowanie karne zostało prawomocnie zakończone poprzez ustalenie, że to zmarła osoba ponosi wyłączną winę za wypadek, bo “wbiegła pod koła” , “jechała nieoświetlonym rowerem” albo nie dochowała jakichkolwiek innych reguł ostrożności. Jeśli od początku nie występujemy w sprawie jako pełnomocnicy pokrzywdzonego, bardzo ciężko jest udowodnić winę sprawcy wypadku. Jednak nie jest to niemożliwe.


Jak zatem wybrać prawnika, który będzie profesjonalnie reprezentował rodzinę zmarłego zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym?

Po pierwsze sprawdź czy podpisujesz umowę (nie pełnomocnictwo!) bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, a nie ze spółką. Spółki mają ograniczoną odpowiedzialność. Radcowie prawni oraz adwokaci mają natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialność dyscyplinarną w razie popełnienia rażących błędów.

Po drugie poproś o przykładowe protokoły posiedzeń w sprawie cywilnej i karnej najlepiej dotyczące tego samego stanu faktycznego. Dlaczego protokół a nie tylko wyrok? Nawet pełnomocnicy którzy nie mają bladego pojęcia o procedurze karnej, dysponują wyrokami karnymi, których treść nie jest ich zasługą ale odzwierciedleniem pracy prokuratora, który działa z urzędu. Profesjonalny pełnomocnik, doświadczony zarówno w procedurze karnej jak i cywilnej jest obecny na posiedzeniach sądu i zgłasza wnioski dowodowe.

Po trzecie poproś o przedstawienie uchwały o wpisie na listę radców prawnych lub adwokatów. Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz Okręgowe Rady Adwokackie prowadzą listy radców prawnych i adwokatów czynnych zawodowo, które udostępniają na swoich stronach internetowych. Dzięki temu możesz sprawdzić czy osoba, z którą zamierzasz podpisać umowę, jest czynna zawodowo czy może jej uprawnienia zostały zawieszone.

Ważne: zgodnie z kodeksem etyki ani radcowie prawni ani adwokaci nie mogą umawiać się wyłącznie na wynagrodzenie prowizyjne. Zastanów się jednak czy nie warto zapłacić kilka stów na początku, aby na koniec otrzymać zasądzone świadczenia co do grosza, a nie zastanawiać się gdzie się podziała firma, z którą podpisałaś/eś umowę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawka minimalna w sprawie objętej dochodzeniem to 360 zł. Gdy masz bardzo ciężką sytuację finansową profesjonalny pełnomocnik może poprowadzić Twoją sprawę za darmo, pro publico bono tj. dla dobra publicznego.

zniszczone mienie

Zalane mieszkanie, zniszczony dom a może spalona maszyna produkcyjna? Nasza kancelaria zajmie się wszystkim – od zgłoszenia szkody, przez negocjacje z ubezpieczycielem, proces cywilny i karny, aż po egzekucję wygranych kwot. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z rozmaitych ubezpieczeń, m.in. ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, ubezpieczenia ładunku (u przewoźnika), ubezpieczenia mienia zakładów produkcyjnych, ubezpieczenia upraw rolniczych, ubezpieczenia transakcji gospodarczych itp. Dla nas umowy ubezpieczenia i dołączone do nich wielostronicowe ogólne warunki ubezpieczeń to chleb powszedni. Potrafimy szybko przeanalizować Twoją sytuację prawną i jasno określić jakie masz szanse w procesie. Nie narazimy Cię na koszty jeśli nie będziemy przekonani o słuszności wniesienia pozwu do sądu. Czasem wystarczy podnieść odpowiednie argumenty przedprocesowo – np. w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem, aby uzyskać satysfakcjonujący Ciebie skutek.

szkody w gospodarstwie

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników oraz budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych to osobna, bardzo szeroka gałąź prawa ubezpieczeniowego. Wypadki przy pracach gospodarskich zdarzają się nagminnie. Często poszkodowanymi są najbliżsi członkowie rodziny rolnika. W takich sytuacjach rolnik zostaje postawiony w dramatycznym położeniu. Z jednej strony broni się przed odpowiedzialnością karną a z drugiej ubezpieczyciel odmawia pokrycia np. kosztów leczenia poszkodowanego członka rodziny, z uwagi na brak wyroku skazującego rolnika. Czy rolnik musi pójść do więzienia aby jego najbliższy poszkodowany członek rodziny uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie? Nie! Wina w prawie karnym nie jest tożsama z pojęciem winy w sensie cywilnym. Mówiąc prościej to, że rolnik nie został skazany w postępowaniu karnym nie oznacza automatycznie, że ubezpieczyciel nie musi wypłacić odpowiednich kwot dla osoby poszkodowanej w wypadku. Oczywiście brak skazania jest dla towarzystw ubezpieczeniowych koronnym argumentem odmowy wypłaty odszkodowania, bo bardzo łatwo skłóca rodzinę rolnika i skutecznie odstrasza od dochodzenia roszczeń cywilnych. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność cywilna jest znacznie szersza niż odpowiedzialności karna. Wypadek nie zawsze musi być spowodowany z winy rolnika. Często odpowiedzialność cywilna oparta jest o zasadę ryzyka- zwłaszcza wtedy gdy gospodarstwo rolne jest duże i posiada wiele maszyn rolniczych. Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Przeanalizujemy Twoją sytuację i podpowiemy jaką strategię przyjąć, aby zminimalizować skutki tragedii, która miała miejsce na Twoim gospodarstwie.

wypadki przy pracy

Nasza kancelaria pomaga również w uzyskaniu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy (lub w drodze do/ z pracy) lub choroby zawodowej. Doskonale znamy zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu i potrafimy ocenić, czy lekarz orzecznik nie zaniżył Twojego odszkodowania. Zajmujemy się również jednorazowym odszkodowaniem po zmarłym na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wnosimy odwołania od orzeczeń oraz od decyzji ZUS i reprezentujemy pracowników w sądzie.Znamy się na przepisach bhp i regułach odpowiedzialności za bezpieczeństwo w pracy.  Dlaczego warto zgłosić się do profesjonalistów po wypadku przy pracy? Dlatego, że zazwyczaj oprócz świadczeń z ZUS możesz dochodzić roszczeń cywilnych od swojego pracodawcy. Często osoby poszkodowane wskutek wypadku przy pracy obawiają się wystąpić z roszczeniami  przeciwko pracodawcy, bo boją się utraty pracy, lub słyszą zarzuty, że same spowodowały wypadek. Każda sytuacja jest inna, dlatego nie możemy napisać ogólnej porady, że zawsze warto pozwać pracodawcę lub odwoływać się od decyzji ZUS. Możemy natomiast przeanalizować Twoją sytuację i pomóc Ci podjąć najbardziej korzystną dla Ciebie decyzję.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.